Voorbeeldbrief opzegging huurovereenkomst

In dit artikel is een voorbeeldbrief opzegging huurovereenkomst opgenomen. Wilt u de huurovereenkomst opzeggen? Bijvoorbeeld omdat u een huis heeft gekocht? Of omdat u een andere huurwoning heeft gevonden? Dan is het belangrijk dat u deze overeenkomst schriftelijk opzegt. U Verder lezen Voorbeeldbrief opzegging huurovereenkomst

Voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift

Voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift. U kunt het namelijk niet altijd eens zijn met een vordering. U maakt in deze situatie bezwaar tegen de vordering of tegen een besluit van een bestuursorgaan. Hierbij Verder lezen Voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift

Voorbeelbrief vernietiging overeenkomst in verband met minderjarigheid

testament

In dit artikel zal een voorbeeldbrief vernietiging overeenkomst in verband met minderjarigheid worden aangereikt. Minderjarigen kunnen onverwachte handelingen verrichten. Een voorbeeld is het doen van een impulsieve aankoop. Een aankoop waar u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger niet achter staat. Verder lezen Voorbeelbrief vernietiging overeenkomst in verband met minderjarigheid

Wet aanpak woonoverlast

Wet aanpak woonoverlast Sinds juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Door deze inwerkingtreding hebben gemeenten meer bevoegdheden gekregen. Hierdoor kunnen zij effectiever optreden tegen woonoverlast. Dit geldt voor zowel huur- als koopwoningen. De bevoegdheden van onder Verder lezen Wet aanpak woonoverlast

Prostitutie vanuit huurwoning: huurder verantwoordelijk

Prostitutie vanuit huurwoning: huurder verantwoordelijk U huurt een woning van de woningcorporatie. U biedt een vriend of kennis onderdak. Deze vriend start echter met strafbare activiteiten in uw woning. U bent hier niet mee bekend. Bent u hiervoor verantwoordelijk? Het antwoord Verder lezen Prostitutie vanuit huurwoning: huurder verantwoordelijk

Laatste kans overeenkomst – ontbinding huurovereenkomst

Laatste kans overeenkomst

Woningbouwverenigingen zijn veelal “sociale” organisaties. Zij willen alle middelen gebruiken alvorens zij een huurder definitief uit de woning zetten. Een voorbeeld van zo’n middel is een laatste kans overeenkomst. Zo’n overeenkomst wordt ingezet als de woningcorporatie in het bezit is Verder lezen Laatste kans overeenkomst – ontbinding huurovereenkomst

Ontbinding huurovereenkomst in verband met overlast

Ontbinding huurovereenkomst in verband met overlast

U ervaart overlast van uw buren. Deze buren huren de woning van de woningbouwvereniging. Hoe gaat u met deze situatie om? Het is belangrijk dat u in eerste instantie zelf probeert de overlast aan te pakken. Dit kunt u doen Verder lezen Ontbinding huurovereenkomst in verband met overlast

Voorbeeldbrief voorstel tegen finale kwijting

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief voorstel tegen finale kwijting. Gebruik deze brief als u een voorstel tegen finale kwijting wilt indienen. Wat houdt het in? Situatie: u heeft een overeenkomst met partij A. Er ontstaan echter grote financiële Verder lezen Voorbeeldbrief voorstel tegen finale kwijting

Voorbeeldbrief aanpassing beslagvrije voet

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief aanpassing beslagvrije voet. Het kan voorkomen dat een deurwaarder beslag heeft gelegd op uw inkomsten. Hierbij is de deurwaarder gebonden aan regels. Zo mag niet op uw gehele inkomen beslag worden gelegd. De deurwaarder Verder lezen Voorbeeldbrief aanpassing beslagvrije voet

Huurachterstand: sloten op eigen houtje vervangen niet toelaatbaar

Situatie: u verhuurt een woning aan een particulier. Deze particulier heeft een beperkte huurachterstand doen ontstaan. Mag u de sloten van de woning vervangen zodat de particulier de woning niet meer kan betreden? Het antwoord is: NEE. Dit blijkt uit Verder lezen Huurachterstand: sloten op eigen houtje vervangen niet toelaatbaar