Voorbeeldbrief opzegging huurovereenkomst

for rent sign 2 1147396

In dit artikel is een voorbeeldbrief opzegging huurovereenkomst opgenomen. Wilt u de huurovereenkomst opzeggen? Bijvoorbeeld omdat u een huis heeft gekocht? Of omdat u een andere huurwoning heeft gevonden? Dan is het belangrijk dat u deze overeenkomst schriftelijk opzegt. U dient aan de woningcorporatie kenbaar te maken dat u de

Lees verder

Voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift

Voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift. U kunt het namelijk niet altijd eens zijn met een vordering. U maakt in deze situatie bezwaar tegen de vordering of tegen een besluit van een bestuursorgaan. Hierbij heeft u een aantal weken om in bezwaar te gaan.

Lees verder

Wet aanpak woonoverlast

Wet aanpak woonoverlast Sinds juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Door deze inwerkingtreding hebben gemeenten meer bevoegdheden gekregen. Hierdoor kunnen zij effectiever optreden tegen woonoverlast. Dit geldt voor zowel huur- als koopwoningen. De bevoegdheden van onder andere de burgemeester zijn vastgelegd in de Gemeentewet. De Gemeentewet

Lees verder

Prostitutie vanuit huurwoning: huurder verantwoordelijk

Prostitutie vanuit huurwoning: huurder verantwoordelijk U huurt een woning van de woningcorporatie. U biedt een vriend of kennis onderdak. Deze vriend start echter met strafbare activiteiten in uw woning. U bent hier niet mee bekend. Bent u hiervoor verantwoordelijk? Het antwoord luidt: JA. Dit blijkt uit onderstaande uitspraak van de rechtbank

Lees verder

Laatste kans overeenkomst – ontbinding huurovereenkomst

Woningbouwverenigingen zijn veelal “sociale” organisaties. Zij willen alle middelen gebruiken alvorens zij een huurder definitief uit de woning zetten. Een voorbeeld van zo’n middel is een laatste kans overeenkomst. Zo’n overeenkomst wordt ingezet als de woningcorporatie in het bezit is van een O&O vonnis (ontbinding en ontruiming). Zij willen hiermee

Lees verder

Voorbeeldbrief voorstel tegen finale kwijting

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief voorstel tegen finale kwijting. Gebruik deze brief als u een voorstel tegen finale kwijting wilt indienen. Wat houdt het in? Situatie: u heeft een overeenkomst met partij A. Er ontstaan echter grote financiële problemen in uw privésituatie. Hierdoor kunt u de betalingsverplichtingen aan

Lees verder

Voorbeeldbrief aanpassing beslagvrije voet

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief aanpassing beslagvrije voet. Het kan voorkomen dat een deurwaarder beslag heeft gelegd op uw inkomsten. Hierbij is de deurwaarder gebonden aan regels. Zo mag niet op uw gehele inkomen beslag worden gelegd. De deurwaarder moet rekening houden met de beslagvrije voet. Dit is het deel

Lees verder