Aanvragen eenmalige huurverlaging in 2021

Aanvragen eenmalige huurverlaging in 2021

Aanvragen eenmalige huurverlaging in 2021: als huurder kunt u in het jaar 2021 een eenmalige huurverlaging aanvragen. Dit kan als uw inkomen na het jaar 2019 is gedaald. U dient dit zelf aan te vragen. Een woningcorporatie doet dit niet pro actief.

Checklist

Er zijn een aantal punten die u dient na te gaan. Deze punten staan hieronder vermeld.


1.Huurt u een woning van een woningcorporatie?
Dit kan gaan om een appartement, eengezinswoning, portiek of studio

2.Is u huur hoger dan:
– €633,25 als u alleen woont of samenwoont. De leeftijd is niet van belang.
– €678,66 als u met drie personen of meer in één woning woont. De leeftijd is ook hier niet van belang.
Het gaat hierbij om kale huur, zonder servicekosten.

  1. Is uw inkomen :

– Maximaal €23.725 per jaar als u alleen woont;
– Maximaal €23.650 per jaar als u alleen woont en AOW ontvangt;
– Maximaal €32.200 per jaar als u met een of meerdere personen samenwoont. Personen tot de leeftijd van 27 jaar tellen niet mee;
– Maximaal €32.075 per jaar als u samenwoont met één of meerdere personen en waarbij tenminste één persoon AOW ontvangt. Personen tot de leeftijd van 27 jaar tellen niet mee.


Kunt u alle drie de vragen met JA beantwoorden? Dan heeft u waarschijnlijk recht op huurverlaging.
Kunt u aantonen dat deze huurverlaging al minstens zes maanden duurt? En dat u en uw medebewoners in totaal maximaal 50% hebben verdiend van het jaarinkomen dat geldt om in aanmerking te komen voor huurverlaging?

  • Maximaal €11.862,50 als u alleen woont;
  • Maximaal €11.825 als u alleen woont en AOW ontvangt;
  • Maximaal €16.100 als u met een of meerdere personen samenwoont. Personen tot de leeftijd van 27 jaar tellen niet mee;
  • Maximaal €16.037,50 als u samenwoont met één of meerdere personen en waarbij tenminste één persoon AOW ontvangt. Personen tot de leeftijd van 27 jaar tellen niet mee.

Neem dan contact op met uw woningcorporatie met het verzoek om de huur te verlagen.

Meer informatie? klik hier