Aanvragen van bewindvoering

In dit artikel vindt u informatie over bewindvoering. Er wordt kort uitgelegd wat bewindvoering inhoudt. Daarnaast wordt het aanvragen van bewindvoering omschreven.

Bent u niet meer in staat om uw eigen financiën te beheren? En wenst u daarbij hulp? Dan kunt u bewindvoering aanvragen.

De bewindvoerder beheert uw financiën. Hij of zij zorgt ervoor dat de vaste lasten worden betaald. Heeft u recht op toeslagen? Dan vraagt de bewindvoerder deze aan.
Heeft u schulden? Dan treft de bewindvoerder regelingen met de schuldeisers. Zijn de schulden problematisch? Dan begeleidt de bewindvoerder u door het schuldhulpverleningstraject.

Bewindvoering vraagt u aan via de rechtbank. Het is hiervoor niet noodzakelijk om zelf een brief te schrijven of typen. Op de website van rechtspraak staat een formulier die u dient in te vullen. Dit scheelt u veel tijd. U stuurt het formulier op naar de rechtbank bij u in de buurt.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van bewindvoering? Dat kan! Bewindvoering kan aangevraagd worden door:

• Zelf.
• Uw partner.
• Familieleden van u tot in de 4e graad. Zoals ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
• Uw voogd.
• De bewindvoerder die het bewind gaat uitoefenen.
• De instelling die de u verzorgt of begeleidt.

Zie ook Voorbeeldbrief opheffen bewindvoering

bewindvoering