Ben ik verplicht een erfenis te aanvaarden?

erfenis

Dit artikel gaat over: Ben ik verplicht een erfenis te aanvaarden? U bent niet verplicht om een erfenis te aanvaarden. Wilt u dit wel? Dan heeft u de mogelijkheid om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat u de erfenis niet aanvaardt als er schulden zijn. Verwerpen erfenis U

Lees verder

Hoe stel ik een testament op?

In dit artikel wordt het volgende onderwerp besproken: Hoe stel ik een testament op? Wat is een testament? Een testament is een officieel stuk waar u een aantal essentiële zaken vast kunt leggen. Bijvoorbeeld als u een kind wilt onterven. Wellicht heeft u de wens om u iemand juist erfgenaam

Lees verder

Hoe dien ik een verzoek tot echtscheiding in?

Dit artikel gaat over: hoe dien ik een verzoek tot echtscheiding in? Heeft u of uw partner besloten om niet meer samen verder te gaan? Dat is erg vervelend. Echter dienen op dat moment wel een aantal zaken geregeld te worden. Bent u getrouwd? Dan dient in ieder geval een

Lees verder

Aanvragen eenmalige huurverlaging in 2021

Aanvragen eenmalige huurverlaging in 2021 Aanvragen eenmalige huurverlaging in 2021: als huurder kunt u in het jaar 2021 een eenmalige huurverlaging aanvragen. Dit kan als uw inkomen na het jaar 2019 is gedaald. U dient dit zelf aan te vragen. Een woningcorporatie doet dit niet pro actief. Checklist Er zijn

Lees verder

Bezwaar maken tegen de afrekening servicekosten huurwoning

Dit artikel gaat over: Bezwaar maken tegen de afrekening servicekosten huurwoning. Allereerst zal worden ingegaan op de vraag: wat zijn servicekosten? Daarnaast wordt omschreven wanneer er bezwaar kan worden gemaakt. Vervolgens zal worden omschreven hoe er bezwaar kan worden gemaakt. Wat zijn servicekosten? U betaalt aan de woningbouwvereniging maandelijks servicekosten.

Lees verder

Hulp bij toeslagenaffaire

Hulp bij toeslagenaffaire Hulp bij toeslagenaffaire: bent u getroffen door de toeslagenaffaire van de Belastingdienst? En heeft u hulp nodig? Dat kan. In dit artikel wordt omschreven waar u hulp kunt vinden. Toeslagenaffaire De Belastingdienst is de afgelopen tijd negatief in het nieuws geweest. Zij heeft ouders onterecht aangemerkt als

Lees verder

Mag er bankbeslag worden gelegd?

Het kan voorkomen dat u een schuld heeft. De schuldeiser vindt het belangrijk dat deze schuld wordt betaald. Een schuldeiser kan dit minnelijk oplossen. Dit betekent dat hij of zij in contact met u treedt met het verzoek om de schuld af te lossen of een betalingsregeling te treffen. Ook

Lees verder

Schuldeiser houdt geen rekening met beslagvrije voet

Schuldeiser houdt geen rekening met beslagvrije voet In dit artikel wordt omschreven wat u kunt doen als er beslag ligt op uw inkomen. En daarbij geen rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet. Beslagvrije voet Als u schulden heeft kan het voorkomen dat er beslag wordt gelegd op uw inkomen

Lees verder

Wat doet Sociale Raadslieden

Sociale Raadslieden Wat doet Sociale Raadslieden: Heeft u hulp nodig omdat u problemen heeft met een overheidsinstantie zoals bijvoorbeeld de belastingdienst? Of een andere instantie? En komt u er zelf niet uit? Dan kunt u Sociale Raadslieden inschakelen. Zij kunnen u helpen bij een meningsverschil met een overheidsinstantie. Maar zij

Lees verder

Intrekken van vakantiedagen tijdens de Coronacrisis

Nu veel Nederlanders ervoor kiezen om deze zomer niet op vakantie gaan, rijst de vraag  wat wel en niet kan als het gaat om het intrekken van vakantiedagen tijdens de Coronacrisis. In dit artikel worden een tweetal zaken opgenomen. Ten eerste wordt het verplicht opnemen van vakantiedagen in de zomerperiode

Lees verder