Ben ik verplicht een erfenis te aanvaarden?

Dit artikel gaat over: Ben ik verplicht een erfenis te aanvaarden? U bent niet verplicht om een erfenis te aanvaarden. Wilt u dit wel? Dan heeft u de mogelijkheid om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat u de erfenis niet aanvaardt als er schulden zijn.

Ben ik verplicht een erfenis te aanvaarden?


Verwerpen erfenis

U heeft de mogelijkheid om een erfenis te verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de erfenis en de nalatenschap. Ook wordt u niet betrokken als het gaat om de afwikkeling.

Aanvaarden erfenis

U kunt een erfenis aanvaarden. Dit kan “zuiver”. Dit betekent het volgende. U krijgt dan alle goederen en schulden van de overledene. Na het zuiver aanvaarden van de erfenis heeft u recht op de goederen en bezittingen van de overleden persoon. Daarnaast bent u aansprakelijk voor de schulden. U zult dan met uw eigen vermogen, de schulden moeten aflossen.

Ook kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. Dit betekent het volgende. Zijn er schulden? Dan bent u niet aansprakelijk. Maar u mag ook niets van de goederen en bezittingen hebben tot alle schulden zijn voldaan.
Zijn er minderjarige kinderen in het spel? Dan kunnen zij de erfenis alleen beneficiair aanvaarden. Zuiver aanvaarden is dan niet mogelijk.