Bezwaar maken tegen de afrekening servicekosten huurwoning

afrekening servicekosten huurwoning

Dit artikel gaat over: Bezwaar maken tegen de afrekening servicekosten huurwoning. Allereerst zal worden ingegaan op de vraag: wat zijn servicekosten? Daarnaast wordt omschreven wanneer er bezwaar kan worden gemaakt. Vervolgens zal worden omschreven hoe er bezwaar kan worden gemaakt.

Wat zijn servicekosten?

U betaalt aan de woningbouwvereniging maandelijks servicekosten. Dit zijn vergoedingen of voorschotten voor extra goederen of diensten. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld water, schoonmaak algemene ruimtes en onderhoud van de tuinen. Maar ook rioolonderhoud.


Bezwaar maken tegen de afrekening servicekosten

Bent u het niet eens met de afrekening? Probeer er dan eerst met de verhuurder uit te komen. Stuur naar de verhuurder schriftelijk het verzoek om de jaarafrekening aan te passen. Geef de verhuurder drie weken de tijd om hierop te reageren.
Zijn deze drie weken verstreken? Of is de verhuurder het niet met u eens? Benader dan schriftelijk de huurcommissie.


Inschakelen huurcommissie

Hoe u de huurcommissie kunt inschakelen, staat eenvoudig uitgelegd op de website van de huurcommissie. U dient een formulier in te vullen en de onderliggende stukken toe te sturen. Kijk op de website website van de huurcommissie voor alle benodigde informatie.