Wat is een vonnis

vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter die op papier is beschreven. Een rechter neemt een beslissing na zorgvuldig onderzoek van de zaak zoals het bestuderen van de onderliggende bewijsstukken en het horen van de betrokkenen. Soorten vonnissen In Nederland kent men verschillende vonnissen zoals een tussenvonnis en een

Lees verder

Voorbeeldbrief verwijderen boom

Voorbeeldbrief verwijderen boom. In dit artikel zal een voorbeeldbrief voor het verwijderen van een boom worden weergegeven. Ook zal een optie worden omschreven die u kunt gebruiken voor het verwijderen van overhangende takken. Het kan voorkomen dat u overlast ondervindt. Overlast door de boom van de buren. Bijvoorbeeld door takken

Lees verder

Voorbeeldbrief indienen vordering faillissement

Voorbeeldbrief indienen vordering faillissement In dit artikel zal een voorbeeldbrief indienen vordering faillissement worden gegeven. Het kan voorkomen dat u een artikel verkoopt aan een bedrijf dat failliet wordt verklaard. Of u levert een dienst aan dit bedrijf. Het is op dat moment van essentieel belang dat u de vordering

Lees verder

Voorbeeldbrief verjaring vordering

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief verjaring vordering. Een vordering is namelijk niet oneindig opeisbaar. Na een bepaalde termijn is de vordering namelijk verjaard. De schuldeiser kan betaling van deze vordering daarna niet meer afdwingen. Als de vordering is verjaard dient u zelf actie te ondernemen. Er zijn verschillende

Lees verder

Voorbeeldbrief bezwaar huurverhoging

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief bezwaar huurverhoging. De woningbouwvereniging mag jaarlijks de huur verhogen. Zij zijn daarbij gebonden aan wet- en regelgeving. Elk jaar stelt het Kabinet vast, met welk percentage uw huur mag worden verhoogd. Heeft u een vrije sector woning? Dan geldt er geen maximum. U

Lees verder

Voorbeeldbrief opzegging huurovereenkomst

In dit artikel is een voorbeeldbrief opzegging huurovereenkomst opgenomen. Wilt u de huurovereenkomst opzeggen? Bijvoorbeeld omdat u een huis heeft gekocht? Of omdat u een andere huurwoning heeft gevonden? Dan is het belangrijk dat u deze overeenkomst schriftelijk opzegt. U dient aan de woningcorporatie kenbaar te maken dat u de

Lees verder

Voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift

Voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift. U kunt het namelijk niet altijd eens zijn met een vordering. U maakt in deze situatie bezwaar tegen de vordering of tegen een besluit van een bestuursorgaan. Hierbij heeft u een aantal weken om in bezwaar te gaan.

Lees verder

Voorbeeldbrief voorstel tegen finale kwijting

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief voorstel tegen finale kwijting. Gebruik deze brief als u een voorstel tegen finale kwijting wilt indienen. Wat houdt het in? Situatie: u heeft een overeenkomst met partij A. Er ontstaan echter grote financiële problemen in uw privésituatie. Hierdoor kunt u de betalingsverplichtingen aan

Lees verder

Voorbeeldbrief aanpassing beslagvrije voet

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief aanpassing beslagvrije voet. Het kan voorkomen dat een deurwaarder beslag heeft gelegd op uw inkomsten. Hierbij is de deurwaarder gebonden aan regels. Zo mag niet op uw gehele inkomen beslag worden gelegd. De deurwaarder moet rekening houden met de beslagvrije voet. Dit is het deel

Lees verder