Voorbeeldbrief verzoek om verplaatsen camera

Voorbeeldbrief verzoek om verplaatsen camera

In dit artikel gaan we er dieper op in om een voorbeeldbrief verzoek om verplaatsen camera te maken. Camera’s lijken overal te zijn, hun alziend oog vastgeklonken op plekken waar we misschien liever wat privacy behouden. Maar wat als ik je vertelde dat er een strategie is om ze te

Lees verder

Bezwaar tegen WOZ-waarde voorbeeldbrief

Dit artikel gaat over: voorbeeldbrief bezwaar tegen WOZ-waarde Heeft u de WOZ-beschikking van de gemeente ontvangen? Bent u het niet eens met de WOZ waarde? Maak dan bezwaar. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande brief. Het proces Het is belangrijk dat u binnen zes weken bezwaar aantekent. Doe dit

Lees verder

Voorbeeldbrief bezwaar maken tegen parkeerboete

Dit artikel gaat over: voorbeeldbrief bezwaar maken tegen parkeerboete Heeft u een parkeeerboete ontvangen? En bent u het daar niet mee eens? Maak dan bezwaar. U kunt hiervoor onderstaande voorbeeldbrief gebruiken. Het is belangrijk dat u binnen zes weken bezwaar indient. Geldige redenen voor bezwaar Dien het bezwaar in bij

Lees verder

Voorbeeldbrief geen overeenkomst na proefpakket

Voorbeeldbrief geen overeenkomst na proefpakket In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief geen overeenkomst na proefpakket. Heeft u een proefpakket besteld? Heeft u vervolgens een factuur ontvangen voor producten die niet besteld zijn? Laat de organisatie weten dat u geen overeenkomst hebt afgesloten. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief geen overeenkomst

Lees verder

Voorbeeldbrief niet ontvangen pakket

Voorbeeldbrief niet ontvangen pakket In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief niet ontvangen pakket. Heeft u een pakket besteld? Maar niet ontvangen? En wilt u hiervoor de postbezorger aanschrijven? Dat is mogelijk. Voorbeeldbrief niet ontvangen pakket <uw naam> <uw adres> <uw postcode, plaats> < naam energieleverancier> <adres> <postcode, plaats> Plaats,

Lees verder

Voorbeeldbrief bezwaar wijziging energietarieven

Voorbeeldbrief bezwaar wijziging energietarieven In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief bezwaar wijziging energietarieven. Wijzigt uw energiemaatschappij binnen 30 dagen de tarieven? Dat mag niet. Het advies is om hiertegen bezwaar aan te tekenen.   Voorbeeldbrief bezwaar wijziging energietarieven <uw naam> <uw adres> <uw postcode, plaats> < naam energieleverancier> <adres>

Lees verder

Voorbeeldbrief indienen klacht bewindvoerder

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief indienen klacht bewindvoerder. Heeft u een klacht over uw bewindvoerder? Probeer dan eerst met uw bewindvoerder in gesprek te gaan. Het is raadzaam om eerst na te gaan of u door middel van een gesprek, de klacht kan worden opgelost. Lukt dit niet?

Lees verder

Voorbeeldbrief overtreding AVG

In dit artikel vindt u een Voorbeeldbrief overtreding AVG. Bent u van mening dat uw persoonsgegevens verkeerd of onrechtmatig zijn gebruikt? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP neemt elke klacht die zij ontvangen, in behandeling. U kunt alleen een klacht over misbruik van

Lees verder

Voorbeeldbrief opheffen bewindvoering

In deze brief is een voorbeeldbrief opheffen bewindvoering te vinden. Staat u al enige tijd onder bewind? Bent u van mening dat u uw financiën weer zelf kunt beheren? Dan kunt u de rechtbank verzoeken om de opheffing van het bewind uit te spreken. U dient hierbij een opheffingsverzoek in

Lees verder