Wat is de functie van een dagvaarding?

Functie dagvaarding

In de dagvaarding staat dat verdachte op een bepaald tijdstip voor een strafrechter dient te verschijnen teneinde terecht te staan ter zake van een in die dagvaarding omschreven feiten. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt dat wanneer bedrijven of burgers onderling of met de overheid een

Lees verder