De vaststellingsovereenkomst

In dit artikel wordt kort toegelicht wat de vaststellingsovereenkomst inhoudt. Deze term komt u veelal tegen als er sprake is van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Het kan voorkomen dat uw werkgever en u het eens zijn over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Men spreekt dan van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. In deze situatie maakt u met uw werkgever verschillende afspraken. Het is noodzakelijk om deze afspraken vast te leggen. U legt deze afspraken vast in de vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ook wel beëindigingovereenkomst genoemd. Het is dus niets meer dan het vastleggen van de gemaakte afspraken op papier.

Het opstellen van de vaststellingsovereenkomst is vanaf juli 2015 verplicht gesteld. Deze overeenkomst dient ondertekend te worden. Zowel uw werkgever als u dienen te tekenen. U als werknemer, heeft hierna 14 dagen bedenktijd. U kunt in deze periode terug komen op de gemaakte afspraken. Of geheel afzien van de overeenkomst. U dient dit schriftelijk aan uw werkgever mede te delen.

Het gebruik maken van een vaststellingsovereenkomst heeft een aantal voordelen. Zo kunnen uw werkgever en u afzien van een gerechtelijke procedure. Daarnaast behoudt u het recht op een ww-uitkering. Om het recht te behouden dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Zo is het van essentieel belang dat het initiatief om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, bij uw werkgever ligt. Daarnaast dient de opzegtermijn in acht te worden genomen. Deze opzegtermijn is in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Ook moet het ontslag niet toe te wijten zijn aan de werknemer. Verwijtbaar gedrag is bijvoorbeeld agressie, geweld of diefstal.

Voor meer informatie over ontslag en aanverwante onderwerpen, wordt verwezen naar de website van het UWV klik hier

arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst