Hoe kunt u een faillissement voor uzelf aanvragen

Hoe kunt u een faillissement voor uzelf aanvragen

In dit artikel wordt het volgende omschreven: hoe kunt u een faillissement voor uzelf aanvragen. Kunt u of uw bedrijf de rekeningen niet meer betalen? En heeft u daardoor twee of meer schulden bij minimaal twee schuldeisers? Dan heeft u de mogelijkheid om bij de rechtbank een faillissement aan te vragen. De procedure die u daarbij start heet een verzoekschriftprocedure. Daarbij bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Als u failliet bent dan wijst de rechter een curator aan.


Procedure

  1. U dient het faillissement in door een standaard formulier in te vullen. Het formulier vindt u hier. Vervolgens voegt u de stukken bij die in het formulier zijn opgesomd. Daarna verzendt u deze gegevens naar de rechtbank binnen uw woonplaats of waar uw bedrijf statutair gevestigd is.

  2. Vervolgens verzendt de rechtbank aan u een oproep om op de zitting te verschijnen. In deze oproep staat waar en wanneer u ter terechtzitting dient te verschijnen. In de meeste gevallen wordt uw zaak binnen zes weken na indiening van het verzoekschrift, behandelt.

  3. Het is belangrijk dat u op de zitting verschijnt. De rechter stelt tijdens de zitting een aantal vragen om na te gaan of uw aanvraag terecht is.

  4. In veel gevallen doet de rechter uitspraak tijdens de zitting. is dit niet mogelijk? Dan volgt de uitspraak op korte termijn. Dit is meestal binnen één of twee weken na de zitting.

  5. Als de rechter het faillissement toewijst, bent u per direct failliet. Op dat moment wijst de rechter een curator toe. Ook wijst de rechter een rechter-commissaris aan.

  6. Het faillissement wordt kenbaar gemaakt. De rechter doet dit door het faillissement in te schrijven in het faillissementsregister.

  7. De uitspraak heeft een aantal gevolgen voor u. Zo ligt er beslag op uw bezittingen. Daarnaast kunt u niet meer over uw vermogen beschikken. Daarnaast wordt uw post vanaf dat moment rechtstreeks naar de curator verstuurd.

  8. U hoeft voor het aanvragen van een faillissement geen griffierecht te betalen.


Bent u op zoek naar meer informatie over het aanvragen van een faillissement voor u zelf of voor uw bedrijf? Klik dan hier.