Instagram-account is geen voorwerp dat in beslag genomen kan worden

Instagram-account is geen voorwerp Instagram-account  in beslag

De Hoge Raad heeft geconcludeerd dat Instagram-accounts niet vatbaar zijn voor beslaglegging. De uitspraak volgt op een zaak waarin het OM twee Instagram-accounts in beslag nam. De verdachte verwierp dit, wat nu door de Hoge Raad in het gelijk is gesteld.

Beroep Instagram-account

De verdachte is tegen de inbeslagname in beroep gegaan bij de rechtbank. De rechtbank had toen al geoordeeld dat het Instagram-account niet voor beslag vatbaar was, maar het OM ging tegen de uitspraak in beroep bij de Hoge Raad omdat de uitspraak van de rechtbank juridisch niet juist was.

Aanklagers hebben in 2020 twee Instagram-accounts in beslag genomen in een strafzaak waarbij twee mensen zouden zijn betrokken bij het verkopen van nagemaakte merkkleding. Het OM deed dat omdat de rekeningen werden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten en zei dat de rekeningen daardoor geconfisqueerd zouden kunnen worden.

De Hoge Raad was het daar niet mee eens en zei dat de rechtbank terecht had geoordeeld dat het Instagram-account niet kon worden aangemerkt als een zaak of eigendomsrecht. “Dit neemt niet weg dat virtuele objecten die waarde vertegenwoordigen en verhandelbaar zijn onder bepaalde omstandigheden als dergelijke objecten kunnen worden beschouwd”, schreef de Hoge Raad.

De uitspraak Instagram-account

Volgens de Hoge Raad zijn Instagram-accounts “persoonlijke mogelijkheden om afbeeldingen of andere gegevens uit te wisselen” en niet te vergelijken met virtuele objecten die waarde vertegenwoordigen. Als zodanig kunnen Instagram-accounts niet worden beschouwd als “eigendoms- of eigendomsrechten” en worden daarom niet gemakkelijk in beslag genomen.

Bron Hoge Raad.