Juridische voorbeeldbrieven van juridische database

voorbeeld brieven

Onderstaand een overzicht van de Juridische voorbeeldbrieven die op de website te vinden zijn.
De website wordt met enige regelmaat aangevuld met nieuwe voorbeeldbrieven. U kunt de voorbeeldbrieven gebruiken als opzet. U dient de brief echter wel aan uw situatie aan te passen.

Juridische voorbeeldbrieven

Opvragen camerabeelden spoorwegovergang

Opvragen camerabeelden spoorwegovergang

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Bezwaar maken tegen parkeerboete

Bezwaar maken tegen parkeerboete

Loon vorderen van werkgever

Loon vorderen van werkgever

Klacht over warmtetarieven bij blok- of stadsverwarming

Klacht over warmtetarieven bij blok- of stadsverwarming

Vervolgzendingen ontvangen na proefpakket?

Geen overeenkomst na proefpakket

Pakket niet ontvangen

Pakket niet ontvangen
Pakket niet ontvangen?

Bezwaar wijziging energietarieven

Bezwaar wijziging energietarieven
Wijzigt uw energiemaatschappij binnen 30 dagen de tarieven?

Overtreding AVG

Overtreding AVG
Bent u van mening dat uw persoonsgegevens verkeerd of onrechtmatig zijn gebruikt?

Verwijderen boom

Verwijderen boom
Heeft u overlast van de bomen van uw buren? Met deze voorbeeldbrief vraagt u de buren om het verwijderen van hun boom.

Vernietiging overeenkomst in verband met minderjarigheid

Vernietiging overeenkomst in verband met minderjarigheid
Minderjarigen kunnen onverwachte handelingen verrichten. Een voorbeeld is het doen van een impulsieve aankoop.

Verjaring vordering

Verjaring vordering
Na een bepaalde termijn is de vordering verjaard. De schuldeiser kan betaling van deze vordering daarna niet meer afdwingen. Als de vordering is verjaard dient u zelf actie te ondernemen.

Voorlopig bezwaarschrift

Voorlopig bezwaarschrift
U maakt in deze situatie bezwaar tegen de vordering of tegen een besluit van een bestuursorgaan

Bezwaar E-court

Bezwaar E-court
Er wordt door deurwaarders steeds meer gebruik gemaakt van een procedure via E-court. De zaak komt in deze situatie niet voor een normale rechter. Er is sprake van arbitrage. De procedure vindt in beginsel online plaats.

Bezwaar huurverhoging

Bezwaar huurverhoging
Elk jaar stelt het Kabinet vast, met welk percentage uw huur mag worden verhoogd. Heeft u een vrije sector woning? Dan geldt er geen maximum.

Opzegging huurovereenkomst

Opzegging huurovereenkomst
Wilt u de huurovereenkomst opzeggen? Bijvoorbeeld omdat u een huis heeft gekocht?

Voorstel finale kwijting

Voorstel finale kwijting
U heeft een overeenkomst met partij A. Er ontstaan echter grote financiële problemen in uw privésituatie. Hierdoor kunt u de betalingsverplichtingen aan partij A niet meer voldoen. U kunt in deze situatie een voorstel tegen finale kwijting indienen.

Indienen vordering faillissement

Indienen vordering faillissement
Het kan voorkomen dat u een artikel verkoopt aan een bedrijf dat failliet wordt verklaard. Of u levert een dienst aan dit bedrijf. Het is op dat moment van essentieel belang dat u de vordering indient bij de bewindvoerder of de curator. U vordering dient namelijk te worden meegenomen.

Opheffen bewindvoering

Opheffen bewindvoering
Bent u van mening dat u uw financiën weer zelf kunt beheren?

Klacht indienen bewindvoerder

Klacht indienen bewindvoerder
Heeft u een klacht over uw bewindvoerder?

Voorstel betalingsregeling

Voorstel betalingsregeling incasso
Deze voorbeeldbrief  kunt u gebruiken als u een betalingsregeling wilt treffen.

Aanpassing beslagvrije voet

Aanpassing beslagvrije voet
Het kan voorkomen dat een deurwaarder beslag heeft gelegd op uw inkomsten. Hierbij is de deurwaarder gebonden aan regels. Zo mag niet op uw gehele inkomen beslag worden gelegd. De deurwaarder moet rekening houden met de beslagvrije voet. D

Wik brief

Wik brief
Voordat u incassokosten in rekening kunt brengen, dient u een WIK brief, ook wel 14-dagenbrief, te versturen.

Verzoek om verplaatsen camera

Het is tijd om de controle terug te nemen over jouw ruimte. Met onze voorbeeldbrief in de hand, kun je op een assertieve en respectvolle manier verzoeken om de verplaatsing van die alziende camera’s. Bescherm jouw privacy en neem het heft in eigen handen!

Verzoek om verplaatsen camera

Dit was het overzicht van Juridische voorbeeldbrieven. We voegen regelmatig nieuwe Juridische voorbeeldbrieven toe.