KEI modernisering binnen de Nederlandse rechtspraak

In dit artikel zal worden ingegaan op KEI modernisering binnen de Nederlandse rechtspraak. Een grote stap als het gaat om digitaal procederen.

KEI modernisering binnen de Nederlandse rechtspraak

Op 4 mei 2017 is het besluit omtrent de inwerkingtreding gepubliceerd. Hiermee is het startsein voor digitaal procederen gegeven. KEI staat voor Kwaliteit en Innovatie rechtspraak. Het doel van KEI is om het procederen sneller en makkelijker te maken.

Nieuwe basisprocedure

De procedure verandert. Zo is er sprake van een schriftelijke ronde. Hierna volgt een mondelinge behandeling door de rechter. Hierbij krijgen de partijen de mogelijkheid om een mondelinge toelichting te geven. Vervolgens volgt een uitspraak.

Inwerkingtreding KEI

Het digitaal procederen zal gefaseerd worden ingevoerd. Zo is in september 2017 gestart met een pilotfase. De rechtbanken Midden Nederland en Gelderland gaven de aftrap. Het proces kan bij deze rechtbanken niet meer met een dagvaarding worden ingeleid. Medio 2018 zal in kantonzaken met een pilotfase worden gestart.

Verschillen met de dagvaardingsprocedure

  • De dagvaarding zal verdwijnen. In plaats van dit processtuk dient een oproepingsexploot te worden betekend;
  • Na de betekening verloopt het gehele proces volledig digitaal via het portaal van Rechtspraak;
  • In de nieuwe procedure dient het exploot te worden geüpload. Op dat moment is de zaak aanhangig gemaakt;
  • Het intrekken van een zitting gaat geld kosten: 1/3 van het griffierecht;
  • Er is geen rolzitting meer;
  • Er is geen pleidooi meer in rechtbankzaken;
  • Gedurende de pilotperiodes zal sprake zijn van twee soorten procedures. De dagvaardingsprocedure en de oproepingsprocedure.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief. Het betreft slechts een aantal voorbeelden.
Door deze nieuwe vorm van procederen wordt een risico gelopen. Wat als zich een internetstoring voordoet? Als de site van Rechtspraak overbelast raakt? Als documenten niet kunnen worden geüpload door een foutmelding?

Voor meer informatie over KEI klik hier
Voor de laatste stand van zaken klik hier