Aanvragen van budgetbeheer

Wat is budgetbeheer

In dit artikel wat is budget beheer? Vindt u informatie over het aanvragen van budgetbeheer. Eerst wordt uitgelegd wat dit inhoudt. Daarnaast wordt het aanvragen van budgetbeheer omschreven. Wat is budgetbeheer? Uw inkomsten komen bij de Kredietbank binnen. De Kredietbank is een instelling vanuit de overheid die u helpt met

Lees verder

Schulden zelf oplossen met de FiKks app

Schulden zelf oplossen met de FiKks app Het kan voorkomen dat er schulden ontstaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben. En u bent niet de enige. 1 op de 5 Nederlanders heeft schulden. Het is logisch dat u deze schulden op wilt lossen. Staat u niet open voor hulp van instanties?

Lees verder

Wat is een comparitie van partijen

De gedaagde krijgt een dagvaarding. Er volgt een zitting. De gedaagde kan zijn verweer indienen. Dit heet conclusie van antwoord. De rechter beoordeelt het verweer. Hij of zij kan van mening zijn dat partijen samen moeten proberen om een tot een oplossing te komen. De rechter plant een zitting in.

Lees verder

Wat is een vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter die op papier is beschreven. Een rechter neemt een beslissing na zorgvuldig onderzoek van de zaak zoals het bestuderen van de onderliggende bewijsstukken en het horen van de betrokkenen. Soorten vonnissen In Nederland kent men verschillende vonnissen zoals een tussenvonnis en een

Lees verder

Wat is de functie van een dagvaarding?

In de dagvaarding staat dat verdachte op een bepaald tijdstip voor een strafrechter dient te verschijnen teneinde terecht te staan ter zake van een in die dagvaarding omschreven feiten. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt dat wanneer bedrijven of burgers onderling of met de overheid een

Lees verder

Voorbeeldbrief indienen klacht bewindvoerder

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief indienen klacht bewindvoerder. Heeft u een klacht over uw bewindvoerder? Probeer dan eerst met uw bewindvoerder in gesprek te gaan. Het is raadzaam om eerst na te gaan of u door middel van een gesprek, de klacht kan worden opgelost. Lukt dit niet?

Lees verder

Voorbeeldbrief overtreding AVG

In dit artikel vindt u een Voorbeeldbrief overtreding AVG. Bent u van mening dat uw persoonsgegevens verkeerd of onrechtmatig zijn gebruikt? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP neemt elke klacht die zij ontvangen, in behandeling. U kunt alleen een klacht over misbruik van

Lees verder

Voorbeeldbrief opheffen bewindvoering

In deze brief is een voorbeeldbrief opheffen bewindvoering te vinden. Staat u al enige tijd onder bewind? Bent u van mening dat u uw financiën weer zelf kunt beheren? Dan kunt u de rechtbank verzoeken om de opheffing van het bewind uit te spreken. U dient hierbij een opheffingsverzoek in

Lees verder

Vergoeding treinkaartje bij vertraging

In dit artikel wordt omschreven hoe de vergoeding treinkaartje bij vertraging werkt. Heeft u met de trein gereisd? En betrof dit een binnenlandse reis? Heeft u daarbij meer dan 30 minuten vertraging gehad? Dan kan het zijn dat u recht heeft op een vergoeding. Vergoeding treinkaartje bij vertraging Het bedrag

Lees verder

Aanvragen van bewindvoering

In dit artikel vindt u informatie over bewindvoering. Er wordt kort uitgelegd wat bewindvoering inhoudt. Daarnaast wordt het aanvragen van bewindvoering omschreven. Bent u niet meer in staat om uw eigen financiën te beheren? En wenst u daarbij hulp? Dan kunt u bewindvoering aanvragen. De bewindvoerder beheert uw financiën. Hij

Lees verder