Prostitutie vanuit huurwoning: huurder verantwoordelijk

Prostitutie vanuit huurwoning: huurder verantwoordelijk

U huurt een woning van de woningcorporatie. U biedt een vriend of kennis onderdak. Deze vriend start echter met strafbare activiteiten in uw woning. U bent hier niet mee bekend. Bent u hiervoor verantwoordelijk? Het antwoord luidt: JA. Dit blijkt uit onderstaande uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Deze uitspraak gaat over prostitutie vanuit huurwoning: huurder verantwoordelijk.

Uitspraak rechtbank Amsterdam d.d. 9 maart 2017

Feiten en omstandigheden
X huurde een woning. Deze woning mocht alleen worden gebruikt als woonruimte. Dit stond in het huurcontract vermeld. X had aan een derde onderdak geboden. Deze derde verrichte prostitutiewerkzaamheden vanuit de woning. X verklaarde niet op de hoogte te zijn van de prostitutie in zijn woning. De woningcorporatie vordert ontbinding van de huurovereenkomst. Ook vordert zij ontruiming.

Oordeel rechter
De rechter was van mening dat X tekort was geschoten. X hield onvoldoende toezicht op de woning. Hierdoor konden de activiteiten zich in de woning ontwikkelen. Deze activiteiten waren in strijd met het huurcontract. Hierdoor is de gevorderde ontruiming toewijsbaar.