Voorbeeld WIK brief

In dit artikel zal een voorbeeld WIK brief worden aangereikt.
Voordat u incassokosten in rekening kunt brengen, dient u een WIK brief, ook wel 14-dagenbrief, te versturen. Op deze manier wordt de schuldenaar beschermd. Er wordt hierdoor duidelijkheid voor de schuldenaar gecreëerd. In deze brief geeft u de schuldenaar immers de mogelijkheid om de vordering zonder incassokosten te voldoen. Er wordt hierbij een termijn van 14 dagen gegeven. Er dient te worden opgemerkt dat deze herinneringsbrief alleen verstuurd hoeft te worden indien de schuldenaar een particulier betreft. De WIK (Wet Incassokosten) is niet van toepassing op bedrijven. Van een bedrijf wordt verwacht dat deze de regels rondom het tijdig betalen van een vordering kent.

Het is van essentieel belang dat de WIK brief aan de wettelijke vereisten voldoet. En daarnaast aan de uitspraak van de Hoge Raad, d.d. 25 november 2016. Voldoet uw brief hier niet aan, dan worden de incassokosten door de rechter afgewezen. Mocht u in het verleden een foutieve WIK brief hebben verstuurd en wilt u gerechtelijke stappen ondernemen, verstuur dan eerst een WIK brief die juridisch correct is.

Voor een nadere uitleg over de uitspraak van de Hoge Raad klik hier. Zie onderstaand voorbeeld voor een standaard WIK brief.

Voorbeeld WIK brief

Afzender
<Naam>
<Adres>
<Postcode/plaats>

Geadresseerde
<Naam>
<Adres>
<Postcode/plaats>
<plaats, datum>

Onderwerp: herinnering

Beste heer/mevrouw,

Tot op heden heeft u onderstaande factuur(en) niet aan ons voldaan.
<factuurspecificatie inhoudende factuurdatum, kenmerk, bedrag>

Wij verzoeken u het bedrag binnen 14 dagen, vanaf de dag nadat deze brief bij u bezorgd is, aan ons te voldoen. Mocht u niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen de betaling aan ons overmaken, dan wordt de vordering verhoogd met de incassokosten à <incassokosten>. Daarnaast zijn wij genoodzaakt om de vordering uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder.

Mocht betaling binnen 14 dagen niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Wij zullen dan op zoek gaan naar een oplossing.

Mocht deze brief uw betaling gekruist hebben, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.
Bij voorbaat dank voor uw betaling.

Met vriendelijke groet,

<naam>