Voorbeeldbrief aanpassing beslagvrije voet

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief aanpassing beslagvrije voet.
Het kan voorkomen dat een deurwaarder beslag heeft gelegd op uw inkomsten. Hierbij is de deurwaarder gebonden aan regels. Zo mag niet op uw gehele inkomen beslag worden gelegd. De deurwaarder moet rekening houden met de beslagvrije voet. Dit is het deel van u inkomen dat u nodig heeft om rond te kunnen komen. De beslagvrije voet is 90% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Ook dient de deurwaarder rekening te houden met overige uitgaven. Voorbeelden van deze uitgaven zijn kosten van de huur/hypotheek en premie van de zorgverzekering. De deurwaarder geeft de hoogte van de beslagvrije voet aan uw werkgever door. Uw werkgever maakt het deel dat boven de beslagvrije voet uitkomt, aan de deurwaarder over.

Bent u van mening dat u door het beslag te weinig inkomsten heeft om rond te kunnen komen? Dien dan een verzoek in om de beslagvrije voet aan te passen. U kunt daarbij onderstaande brief als voorbeeldbrief gebruiken.

Voor het berekenen van de beslagvrije voet klik hier

Voorbeeldbrief aanpassing beslagvrije voet

Afzender
<Naam>
<Adres>
<Postcode/woonplaats>

Geadresseerde
<Naam>
<Adres>
<Postcode/plaats>

<Woonplaats, datum>

Onderwerp: verzoek aanpassing beslag vrije voet <dossiernummer>

Beste heer/mevrouw,

Op <datum> heeft u beslag gelegd op mijn inkomsten. Het restant van mijn inkomsten is nu dusdanig laag, dat ik niet meer rond kan komen. Daarom is mijn verzoek om de beslagvrije voet aan te passen.

Mijn huidige inkomsten zijn momenteel <bedrag> per maand. Mijn uitgaven zijn momenteel <bedrag> per maand. Ik kom hierdoor maandelijks <bedrag> te kort.Mijn gezinssituatie is als volgt: <omschrijving gezinssamenstelling>.

Volledigheidshalve heb ik het overzicht van mijn inkomsten, uitgaven en de berekening beslagvrije voet bijgevoegd.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

<naam>

Bijlagen:
1) Overzicht inkomsten;
2) Overzicht uitgaven;
3) Berekening beslagvrije voet.