Voorbeeldbrief bezwaar E-court

In dit artikel zal een voorbeeldbrief bezwaar E-court worden aangereikt.
U heeft een oproeping E-court ontvangen.  Hier bent u het niet mee eens. U wenst een procedure via de kantonrechter. In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief bezwaar E-court.

Waarom E-court?

Er wordt door deurwaarders steeds meer gebruik gemaakt van een procedure via E-court. De zaak komt in deze situatie niet voor een normale rechter. Er is sprake van arbitrage. De procedure vindt in beginsel online plaats.

Een groot voordeel van E-court is kostenbeperking. De hoogte van het griffierecht is namelijk beperkt. Bij een vordering die via de kantonrechter verloopt, betaalt u minimaal €117,00 aan griffierecht. Indien de vordering bij E-court aanhangig wordt gemaakt, is het griffierecht gemaximaliseerd. Het griffierecht is in 2018 maximaal €85,00. Een nadeel is dat de zaak op een snelle wijze (wellicht te snel?) en online plaatsvindt. 

Als u het niet eens bent met een procedure via E-court, bijvoorbeeld omdat u uw bezwaar mondeling wilt toelichten, dient u bezwaar tegen de rechtsgang E-court aan te tekenen. Onder dit artikel vindt u een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om bezwaar te maken. Het is van essentieel belang dat u in ieder geval aangeeft dat u bezwaar maakt tegen de rechtsgang E-court. En dat u een procedure via de kantonrechter wenst. Het bezwaar dient aan E-court gericht te worden. U dient dit bezwaar binnen één maand nadat u de oproeping heeft ontvangen, in te dienen. 

Voor verdere informatie over E-court, klik hier

Voorbeeldbrief bezwaar E-court

Afzender
<Naam>
<Adres>
<Postcode/woonplaats>

Geadresseerde
<Naam>
<Adres>
<Postcode/plaats>

<Woonplaats, datum>

Onderwerp: bezwaar rechtsgang E-court, dossiernummer <dossiernummer>

Beste heer/mevrouw,

Op <datum> ontving ik van de deurwaarder een oproeping E-court. Het gaat om een vordering met dossiernummer <dossiernummer> van de schuldeiser <naam schuldeiser>. Ik maak bezwaar tegen de rechtsgang E-court. 

Ik wens een reguliere procedure via de kantonrechter. Eventuele proceskosten ontstaan door het uitbrengen van de oproeping, komen niet voor mijn rekening. 

In afwachting van uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

<naam>