Voorbeeldbrief bezwaar huurverhoging

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief bezwaar huurverhoging. De woningbouwvereniging mag jaarlijks de huur verhogen. Zij zijn daarbij gebonden aan wet- en regelgeving. Elk jaar stelt het Kabinet vast, met welk percentage uw huur mag worden verhoogd. Heeft u een vrije sector woning? Dan geldt er geen maximum.

U hoeft het niet eens te zijn met de jaarlijkse huurverhoging. Bent u het er niet mee eens? Maak dan bezwaar. Hieronder vindt u een aantal gevallen waarin u bezwaar kunt maken. Deze lijst is niet limitatief. Op de website van de rijksoverheid vindt u alle gevallen waartegen u bezwaar kunt aantekenen. En in welke gevallen dit niet mogelijk is.

  • De huurverhoging is meer dan de maximale verhoging die het kabinet heeft vastgesteld;
  • De woningbouwvereniging verhoogt binnen 12 maanden opnieuw de huur;
  • U heeft de berichtgeving over de huurverhoging minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen;
  • Er is een verandering in uw inkomen. Deze is laag of gedaald;
  • Het huishouden bestaat uit meer dan drie personen

Raadpleeg de website van de rijksoverheid voor meer informatie  raadpleeg

Voorbeeldbrief bezwaar huurverhoging

Afzender
<Naam>
<Adres>
<Postcode/woonplaats>

Geadresseerde
<Naam>
<Adres>
<Postcode/plaats>

<Woonplaats, datum>

Onderwerp: bezwaar huurverhoging

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de huurverhoging. Deze verhoging is in strijd met het recht. Reden hiervoor is het volgende. <situatie omschrijving bijvoorbeeld daling inkomen/berichtgeving te laat ontvangen>.Om deze reden kunt u de huur niet verhogen. In de bijlage vindt u bewijsstukken.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

<naam>

bezwaar huurverhoging