Voorbeeldbrief bezwaar maken tegen parkeerboete

Dit artikel gaat over: voorbeeldbrief bezwaar maken tegen parkeerboete

Heeft u een parkeeerboete ontvangen? En bent u het daar niet mee eens? Maak dan bezwaar.
U kunt hiervoor onderstaande voorbeeldbrief gebruiken. Het is belangrijk dat u binnen zes weken bezwaar indient.


Geldige redenen voor bezwaar
Dien het bezwaar in bij de betreffende gemeente. U dient wel een geldige reden te hebben om het bezwaar in te kunnen dienen. Onderstaand is een opsomming van geldige redenen:

  • U had wel een geldig parkeerbewijs. U dient dit wel aan te kunnen tonen;
  • Er was sprake van een noodgeval. Denk aan een bezoek aan de SEH. Belangrijk is om dan een bewijs van het ziekenhuisbezoek (bijv verklaring arts) bij te voegen;
  • De auto stond niet meer op uw naam. U kunt dit aantonen dmv het vrijwaringsbewijs;
  • U heeft de overtreding niet gemaakt. Denk aan bijv verkeerd kentekennummer.

Voorbeeldbrief bezwaar maken tegen parkeerboete

<uw naam>
<uw adres>
<uw postcode, plaats>

< naam organisatie>
<adres>
<postcode, plaats>

Plaats, datum

Onderwerp: bezwaar parkeerboete <aanslagnummer>

Geachte heer/mevrouw,

Op <datum> ontving ik de parkeerboete met aanslagnummer <aanslagnummer>.
Ik maak bezwaar tegen deze parkeerboete. Mijn bezwaar is hieronder verwoord.

(kies de juiste optie)
-Het voertuig stond op het moment van de boete niet meer op mijn naam. In de bijlage vindt u het vrijwaringsbewijs
-Ik heb een geldig parkeerbewijs. In de bijlage vindt u het bewijs.
-Er was sprake van een noodgeval. Ik verwijs u graag naar de bijlage voor de verklaring van de arts.
-Ik heb de overtreding niet gemaakt. Het kenteken is niet correct. In de bijlage vindt u mijn voertuig en kentekennummer.
-Mijn voertuig is gestolen. In de bijlage vindt u de aangifte.

Ik verzoek u om op grond van bovenstaande motivatie mijn bezwaar gegrond te verklaren.
Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

<Uw naam>