Bezwaar tegen WOZ-waarde voorbeeldbrief

Dit artikel gaat over: voorbeeldbrief bezwaar tegen WOZ-waarde

Heeft u de WOZ-beschikking van de gemeente ontvangen? Bent u het niet eens met de WOZ waarde? Maak dan bezwaar. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande brief.


Het proces

Het is belangrijk dat u binnen zes weken bezwaar aantekent. Doe dit schriftelijk. En doe dit middels een aangetekende brief. Heeft u meer tijd nodig? Dien dan in ieder geval een bezwaarschrift in. En geef in het bezwaarschrift aan dat u meer tijd nodig hebt om het bezwaarschrift te onderbouwen.

Voorbeeldbrief bezwaar tegen WOZ-waarde

<uw naam>
<uw adres>
<uw postcode, plaats>

< naam organisatie>
<adres>
<postcode, plaats>

Plaats, datum

Onderwerp: bezwaar beschikking WOZ-waarde <beschikkingnummer>

Geachte heer/mevrouw,

Op <datum> ontving ik van u de beschikking met beschikkingnummer <nummer>.
In deze beschikking is de WOZ-waarde van mijn woning vermeld. De WOZ-waarde is vastgesteld op <bedrag>. De waardepeildatum is <datum>. Ik ben het hiermee niet eens.

In de periode <periode van het afgelopen jaar bijv 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022> zijn een aantal huizen in de wijk verkocht. Deze huizen zijn te vergelijken met mijn woning. Deze huizen hadden een gemiddelde verkoopwaarde van <noem het gemiddeld bedrag>.

<indien van toepassing>
Daarnaast loopt mijn woning achter als het gaat om onderhoud. <noem voorbeelden , denk aan ramen/kozijnen/isolatie>. Bij dit bezwaarschrift voeg ik een aantal foto’s toe.

Ik verzoek u vriendelijk om de waarde van mijn woning opnieuw vast te stellen. Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

<naam>