Voorbeeldbrief bezwaar wijziging energietarieven

Voorbeeldbrief bezwaar wijziging energietarieven

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief bezwaar wijziging energietarieven. Wijzigt uw energiemaatschappij binnen 30 dagen de tarieven? Dat mag niet. Het advies is om hiertegen bezwaar aan te tekenen.


Voorbeeldbrief bezwaar wijziging energietarieven

<uw naam>
<uw adres>
<uw postcode, plaats>

< naam energieleverancier>
<adres>
<postcode, plaats>

Plaats, datum

Geachte heer of mevrouw,

Op <datum> ontving ik uw bericht omtrent het wijzigen van het energietarief. Ik maak tegen deze brief bezwaar.

Conform de wet dient u een wijziging van de tarieven minimaal 30 dagen vantevoren aan te kondigen. U geeft aan dat het tarief wijzigt per <datum>. U hanteert hierbij niet de wettelijke 30 dagen. U overtreedt de wet.

Ik maak bezwaar tegen het nieuwe tarief. U heeft mij te laat geïnformeerd. Ik vraag u om te bevestigen dat de tariefwijzingen ingaan per <datum over 30 dagen>.

Ik wil u vragen om binnen 14 dagen een reactie te geven.

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]