Voorbeeldbrief geen overeenkomst na proefpakket

Voorbeeldbrief geen overeenkomst na proefpakket

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief geen overeenkomst na proefpakket. Heeft u een proefpakket besteld? Heeft u vervolgens een factuur ontvangen voor producten die niet besteld zijn? Laat de organisatie weten dat u geen overeenkomst hebt afgesloten. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief geen overeenkomst na proefpakket, gebruiken.


Voorbeeldbrief geen overeenkomst na proefpakket

<uw naam>
<uw adres>
<uw postcode, plaats>

< naam organisatie>
<adres>
<postcode, plaats>

Plaats, datum

Geachte heer of mevrouw,

Op <datum> ontving ik van <naam organisatie> een gratis proefpakket. Ik heb dit proefpakket ook aangevraagd. Hierna ontving ik meer verzendingen. Ook heb ik een factuur ontvangen (factuur toevoegen als bijlage). Ik heb hiervoor geen toestemming gegeven.

Zoals reeds aangegeven, heb ik geen toestemming gegeven voor de vervolgverzendingen. U geeft in uw algemene voorwaarden aan, dat vervolgzendingen worden verstuurd. U heeft echter geen uitdrukkelijke toestemming van mij ontvangen. Ik verzoek u dan ook om geen vervolgverzendingen meer te versturen.

Conform de wet dient u toestemming te krijgen om de vervolgverzendingen te versturen. Deze toestemming ontbreekt. Ook mag de koop niet misleidend zijn. U mag niet ongevraagd vervolgverzendingen versturen.

U kunt niet aantonen dat ik toestemming heb gegeven voor de vervolgverzendingen. Daarom zal uw rekening niet worden betaald. Ik wil u daarnaast verzoeken om geen vervolgverzendingen meer te versturen.

Blijft u toch vervolgverzendingen versturen? Dan ben ik genoodzaakt om hiervan bij ACM een melding te maken. Daarnaast zal ik overwegen om naar de Geschillencommissie te stappen. Ik vertrouw erop dat het niet zover hoeft te komen.

Ik verzoek u om binnen twee weken een schriftelijke reactie te geven.

Met vriendelijke groet,

<naam>


Voorbeeldbrief geen overeenkomst na proefpakket