Voorbeeldbrief indienen klacht bewindvoerder

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief indienen klacht bewindvoerder.
Heeft u een klacht over uw bewindvoerder? Probeer dan eerst met uw bewindvoerder in gesprek te gaan. Het is raadzaam om eerst na te gaan of u door middel van een gesprek, de klacht kan worden opgelost. Lukt dit niet? Dan kunt u een klacht indienen bij de rechter die de bewindvoerder heeft benoemd. Deze gegevens vindt u in de beschikking onderbewindstelling. U kunt daarbij onderstaande voorbeeldbrief indienen klacht bewindvoerder gebruiken.


Voorbeeldbrief indienen klacht bewindvoerder

<uw naam>
<uw adres>
<uw postcode, plaats>

Rechtbank <naam rechtbank>
T.a.v. <naam rechter zoals in de beschikking benoemd>
<adres rechtbank>
<postcode, plaats rechtbank>

<plaats, datum>

Geachte <naam rechter>,

Graag wil ik het volgende bij u onder de aandacht brengen. Op <datum beschikking> heeft u <naam bewindvoerder> als bewindvoerder benoemt. Echter dien ik tegen deze bewindvoerder een klacht in. De reden hiervoor is het volgende.

<Omschrijf zo duidelijk mogelijk de aard van de klacht. Schets daarbij ook met voorbeelden welke situatie is voorgevallen. Geef daarbij ook aan vanaf welk moment dit speelt.>

Ik verzoek u om te onderzoeken of de bovengenoemde situatie voldoende is om <naam bewindvoerder> te berispen en een andere bewindvoerder te benoemen.

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

<uw naam>


bewindvoerder