Voorbeeldbrief klacht over warmtetarieven bij blok- of stadsverwarming

Voorbeeldbrief klacht over warmtetarieven bij blok- of stadsverwarming

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief klacht over warmtetarieven bij blok- of stadsverwarming. Heeft u een afrekening gehad? Rekent de energieleverancier meer dan zou mogen? Dien dan een klacht in. Hiervoor kunt u onderstaande brief gebruiken.


Voorbeeldbrief klacht over warmtetarieven bij blok- of stadsverwarming

<uw naam>
<uw adres>
<uw postcode, plaats>

< naam organisatie>
<adres>
<postcode, plaats>

Plaats, datum

Geachte heer of mevrouw,

Op <datum> ontving ik van u mijn eindafrekening. Deze afrekening betrof de periode (omschrijving periode). Tegen deze eindafrekening dien ik een klacht in. De door u gehanteerde tarieven zijn hoger dan de maximale warmtetarieven.

Ter onderbouwing verwijs ik u graag naar artikel 5 van de Warmtewet. Hierin staat vermeld dat het tarief voor warmte niet hoger mag zijn dan de maximale tarieven die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vaststelt.

Ik verzoek u om binnen een redelijke termijn een nieuwe correcte eindafrekening toe te sturen. Doet u dit niet? Dan ben ik genoodzaakt om met mijn klacht naar de Geschillencommissie Energie te gaan. Ik ga ervanuit dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

<naam>