Voorbeeldbrief loon vorderen van werkgever

Dit artikel gaat over: voorbeeldbrief loon vorderen van werkgever

Betaalt uw werkgever op dit moment uw loon niet (volledig) uit? En heeft u daar wel recht op? Of betaalt de werkgever niet tijdig uit? Schrijf dan uw werkgever aan. U kunt hiervoor de onderstaande brief gebruiken.


Voorbeeldbrief loon vorderen van werkgever

<uw naam>
<uw adres>
<uw postcode, plaats>

< naam organisatie>
<adres>
<postcode, plaats>

Plaats, datum

Onderwerp: loonvordering

Geachte <naam werkgever>,

Vanaf <datum indiensttreding> ben ik bij uw organisatie werkzaam. Ik werk <aantal uren> per week in de functie van <naam functie>. Ik schrijf u deze brief omdat ik op dit moment <geen/een gedeelte van mijn> salaris ontvang.

U had het loon op <datum salarisuitbetaling> aan mij uit moeten betalen. Dit is niet/niet volledig gebeurd. Ik heb hierover contact met u gehad. Tot op heden heeft geen/geen volledige uitbetaling plaatsgevonden.

Ik verzoek u om het loon van (netto bedrag) binnen zeven werkdagen naar mijn bankrekening over te maken. Het bankrekeningnummer is <bankrekeningnummer> met tenaamgestelde <naam>. Ik vraag u daarnaast om een loonspecificatie hiervan toe te sturen.

Ontvang ik geen loon? Dan ben ik genoodzaakt om juridische bijstand in te schakelen.

Met vriendelijke groet,

<naam en handtekening>


Benieuwd waar je onder andere terecht kunt voor juridisch advies? Klik hier