Voorbeeldbrief niet ontvangen pakket

Voorbeeldbrief niet ontvangen pakket

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief niet ontvangen pakket. Heeft u een pakket besteld? Maar niet ontvangen? En wilt u hiervoor de postbezorger aanschrijven? Dat is mogelijk.


Voorbeeldbrief niet ontvangen pakket

<uw naam>
<uw adres>
<uw postcode, plaats>

< naam energieleverancier>
<adres>
<postcode, plaats>

Plaats, datum

Geachte heer of mevrouw,

Op <verzenddatum> is namens <naam afzender> een pakket naar mij verstuurd. Tot op heden heb ik dit pakket nog niet ontvangen.
Ik dien hierbij een klacht in. Ook hoor ik graag van u hoe u het probleem gaat oplossen. En hoe u ervoor zorgt dat ik het pakket alsnog ga ontvangen.

Komt u niet met een gedegen oplossing? En handelt u mijn klacht niet op een juiste wijze af? Dan ben ik genoodzaakt een klacht in te dienen bij ACM Consuwijzer. Zij houden conform artikel 7 van de Postwet toezicht

Ik wil u vragen om mij uiterlijk <datum maand later> van een reactie voorzien.

Met vriendelijke groet,

<Uw naam>