Voorbeeldbrief opheffen bewindvoering

In deze brief is een voorbeeldbrief opheffen bewindvoering te vinden.
Staat u al enige tijd onder bewind? Bent u van mening dat u uw financiën weer zelf kunt beheren?
Dan kunt u de rechtbank verzoeken om de opheffing van het bewind uit te spreken. U dient hierbij een opheffingsverzoek in te dienen. Heeft u bewijsstukken waaruit blijkt dat bewindvoering niet meer noodzakelijk is? Voeg deze dan bij het verzoek toe.


Voorbeeldbrief opheffen bewindvoering

Afzender
<Naam>
<Adres>
<Postcode/woonplaats>

Geadresseerde (rechtbank van uw woonplaats)
<Naam>
<Adres>
<Postcode/plaats>

<Woonplaats, datum>

Onderwerp: opheffingsverzoek bewindvoering

Geachte heer/mevrouw,

Op <datum> ben ik door de rechtbank <naam rechtbank> onder bewind gesteld. Ik ben destijds onder bewind gesteld omdat <reden aanvraag bewindvoering>. Echter verzoek ik u om de bewindvoering op te heffen.

Mijn bewindvoerder is <naam bewindvoerder>. Mijn bewindvoerder is werkzaam bij het kantoor <naam bewindvoeringskantoor> te <plaats bewindvoeringskantoor>.

Ik verzoek u om de opheffing van het bewind uit te spreken. En mij te voorzien van de bijbehorende beschikking. De reden dat ik tot opheffing van het bewind verzoek, is het volgende. <omschrijving waarom u niet meer onder bewind wenst te staan>. In de bijlage vindt u de bewijsstukken die als onderbouwing dienen. Tijdens de zitting zal ik mijn motivatie nader toelichten.

Met vriendelijke groet,

<naam>


Zie ook Aanvragen van bewindvoering.