Voorbeeldbrief opvragen camerabeelden spoorwegovergang

In dit artikel is voorbeeldbrief opvragen camerabeelden spoorwegovergang terug te vinden. Het kan voorkomen dat u een boete krijgt van ProRail. U bent het niet eens met de boete. Het is belangrijk dat u de camerabeelden opvraagt. U kunt hiervoor onderstaande brief gebruiken.


Voorbeeldbrief opvragen camerabeelden spoorwegovergang

[Je naam] [Je adres] [Je stad, postcode] [Je e-mailadres] [Je telefoonnummer] [Datum]

[Naam van de instantie/organisatie die de camerabeelden beheert] [Adres van de instantie/organisatie] [Stad, postcode]

Betreft: Verzoek om camerabeelden spoorwegovergang [voeg locatie toe]

Geachte [naam van de verantwoordelijke],

Ik schrijf u om een verzoek in te dienen voor het verkrijgen van camerabeelden van de spoorwegovergang gelegen op [voeg locatie toe] op [datum en tijdstip van het incident, indien bekend]. Het doel van dit verzoek is om [reden voor het opvragen van de beelden, bijv. een verkeersincident, een veiligheidsprobleem, etc.] te onderzoeken.

Hieronder staan de details van het incident:

  • Datum en tijdstip van het incident: [datum en tijdstip]
  • Beschrijving van het incident: [geef een beknopte beschrijving van wat er is gebeurd]

Ik begrijp dat camerabeelden persoonlijke informatie kunnen bevatten en beloof hierbij dat ik de verkregen beelden alleen zal gebruiken voor het aangegeven doel en deze niet zal verspreiden of voor andere doeleinden zal gebruiken.

Indien mogelijk, zou ik het op prijs stellen als de beelden digitaal kunnen worden verstrekt. Mocht er een procedure zijn voor het aanvragen van deze beelden, dan ben ik graag bereid om eventuele vereiste formulieren in te vullen of verdere instructies te volgen.

Graag ontvang ik binnen de wettelijk toegestane termijn een bevestiging van ontvangst van dit verzoek en verdere instructies met betrekking tot het verkrijgen van de camerabeelden.

Ik kijk uit naar uw spoedige reactie en dank u bij voorbaat voor uw medewerking. Mocht u verdere informatie nodig hebben, dan ben ik bereikbaar via [je contactgegevens].

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]