Voorbeeldbrief opzegging huurovereenkomst

In dit artikel is een voorbeeldbrief opzegging huurovereenkomst opgenomen. Wilt u de huurovereenkomst opzeggen? Bijvoorbeeld omdat u een huis heeft gekocht? Of omdat u een andere huurwoning heeft gevonden? Dan is het belangrijk dat u deze overeenkomst schriftelijk opzegt.

U dient aan de woningcorporatie kenbaar te maken dat u de overeenkomst wilt opzeggen. U dient daarbij rekening te houden met de opzegtermijn. Deze opzegtermijn is in het contract opgenomen.  In de meeste gevallen is de opzegtermijn één maand. Hierop zijn echter een aantal uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld als u pas vanaf dit jaar de woning huurt. Kijk in het huurcontract of er sprake is van een uitzondering.

Voorbeeldbrief opzegging huurovereenkomst

Afzender
<Naam>
<Adres>
<Postcode/woonplaats>

Geadresseerde
<Naam>
<Adres>
<Postcode/plaats>

<Woonplaats, datum>

Onderwerp: opzegging huurovereenkomst <adres/plaats>

Beste heer/mevrouw, 

Sinds <contractdatum> huur ik van u een woning. Het adres is <adres> te <plaats>. Ik wens de huurovereenkomst per <datum> op te zeggen.
Ik wil het huurcontract opzeggen omdat <reden opzegging>.

Graag ontvang ik van u een bevestiging van deze opzegging. Daarnaast hoor ik graag waar ik de sleutels dien in te leveren. En wanneer de eindinspectie plaatsvindt. 

Met vriendelijke groet, 

<naam>