Voorbeeldbrief overtreding AVG

In dit artikel vindt u een Voorbeeldbrief overtreding AVG. Bent u van mening dat uw persoonsgegevens verkeerd of onrechtmatig zijn gebruikt? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De AP neemt elke klacht die zij ontvangen, in behandeling. U kunt alleen een klacht over misbruik van uw eigen persoonsgegevens indienen.  

Weet u niet zeker of u een klacht kunt indienen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de AP. Het telefoonnummer is 088-1805250. Dit telefoonnummer is gratis. 


Voorbeeldbrief overtreding AVG

<uw naam>
<uw adres>
<uw postcode, plaats>

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

<plaats, datum>

Geachte heer/mevrouw,

Er is een vermoeden dat mijn persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Privacywet. Daarom dien ik een klacht in.

Door <naam organisatie> zijn mijn <type persoonsgegevens>  verkeerd verwerkt. Ik heb hierover <wel/geen> contact met <naam organisatie> opgenomen. De reactie van <naam organisatie> was: <reactie organisatie omschrijven>.

Ik ervaar momenteel wel/geen negatieve gevolgen van de manier waarop de verwerking heeft plaatsgevonden. Ik vind het belangrijk dat de organisatie hierop wordt aangesproken <en indien van toepassing: en mijn gegevens worden verwijderd>.  

Mijn gegevens:
<uw naam>
<uw adres>
<uw postcode/woonplaats>
<uw telefoonnummer>
<uw e-mailadres>

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

<uw naam>


Voorbeeldbrief overtreding AVG.