Voorbeeldbrief verwijderen boom

Voorbeeldbrief verwijderen boom. In dit artikel zal een voorbeeldbrief voor het verwijderen van een boom worden weergegeven. Ook zal een optie worden omschreven die u kunt gebruiken voor het verwijderen van overhangende takken.

Voorbeeldbrief verwijderen boom

Het kan voorkomen dat u overlast ondervindt. Overlast door de boom van de buren. Bijvoorbeeld door takken die over de schutting hangen. Of een boom die het volledige zonlicht wegneemt. Wilt u uw buurman hierop attenderen? Gebruik dan onderstaande voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief verwijderen boom

Afzender
<Naam>
<Adres>
<Postcode/woonplaats>

Geadresseerde
<Naam>
<Adres>
<Postcode/plaats>

<Woonplaats, datum>

Onderwerp: Verwijderen boom/takken

Geachte heer/mevrouw,

In uw tuin bevindt zich een boom. Ik ondervind last van (deze boom/de overhangende takken). Middels deze brief verzoek ik u de boom te verwijderen/de boom van takken te ontdoen.

(Optie boom verwijderen): Volgens de wet is het niet toegestaan om een boom binnen twee meter van de erfgrens te planten. Uw boom staat op <aantal meters> van de erfgrens. U handelt niet conform de wet. Ik verzoek u de boom te verwijderen. Ik hoor graag van u wanneer u de boom gaat verwijderen.

(Optie takken verwijderen): De takken van uw boom bevinden zich in mijn tuin. Ik ondervind hierdoor ernstige hinder. <beschrijf specifiek de overlast>. Kunt u de takken binnen een termijn van twee weken verwijderen?

Met vriendelijke groet,

<naam>