Voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift

Voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift. U kunt het namelijk niet altijd eens zijn met een vordering. U maakt in deze situatie bezwaar tegen de vordering of tegen een besluit van een bestuursorgaan. Hierbij heeft u een aantal weken om in bezwaar te gaan. Deze termijn is niet altijd voldoende om uw bewijsstukken te verzamelen. Met regelmaat dient u namelijk aanvullende stukken bij derden op te vragen. Dit neemt tijd in beslag omdat u bijvoorbeeld afhankelijk bent van andere instanties.

In deze situatie kunt u een voorlopig bezwaarschrift indienen. Door deze brief maakt u uw bezwaar kenbaar. U gaat echter nog niet in inhoudelijk op het bezwaarschrift in. U doet dit op een later tijdstip.

Voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift

Afzender
<Naam>
<Adres>
<Postcode/woonplaats>

Geadresseerde
<Naam>
<Adres>
<Postcode/plaats>

<Woonplaats, datum>

Onderwerp: voorlopig bezwaarschrift <vordering/besluit>

Beste heer/mevrouw,

Ik maak bezwaar tegen <de vordering, uw besluit> van <datum> met kenmerk <kenmerk>. Ik wens mijn bezwaar te onderbouwen. Daarvoor dien ik echter meerdere bewijsstukken op te vragen.

Het opvragen van de bewijsstukken neemt tijd in beslag. Daarom verzoek ik  u de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift te verruimen met vier weken. Na ontvangst van de stukken zal ik mijn bezwaarschrift onderbouwen.

Met vriendelijke groet,

<naam>