Voorbeeldbrief voorstel tegen finale kwijting

In dit artikel vindt u een voorbeeldbrief voorstel tegen finale kwijting. Gebruik deze brief als u een voorstel tegen finale kwijting wilt indienen.

Wat houdt het in?

Situatie: u heeft een overeenkomst met partij A. Er ontstaan echter grote financiële problemen in uw privésituatie. Hierdoor kunt u de betalingsverplichtingen aan partij A niet meer voldoen. U kunt in deze situatie een voorstel tegen finale kwijting indienen.

Dit voorstel houdt het volgende in. U betaalt in deze situatie slechts een bepaald deel van de openstaande vordering. Partij A dient hier mee akkoord te gaan. Na betaling van dit voorstel vervalt de vordering. U hoeft het restant niet te betalen.

Finale kwijting kan op verschillende manieren worden omschreven. Het is van belang dat u nagaat of er na de betaling geen verplichtingen meer voor u blijven bestaan. Raadpleeg bij twijfel een jurist.

Ook is het belangrijk dat u alle lopende vorderingen die betrekking hebben op partij A, in dit voorstel meeneemt. Alles wat u niet meeneemt, valt buiten het voorstel. Deze vorderingen dient u wel geheel te voldoen.
Houdt er ook rekening mee dat partij A met een tegenbod kan komen. Ga vooraf na wat u maximaal kunt betalen. Onderbouw dit goed.

Heeft u ook vorderingen van andere partijen? Wilt u deze ook betrekken in het voorstel? Raadpleeg dan een jurist. Heeft u hulp nodig in het regelen van uw schulden, aarzel dan niet om contact op te nemen met een schuldhulpverleningsinstantie.

Voorbeeldbrief voorstel tegen finale kwijting

Afzender
<Naam>
<Adres>
<Postcode/woonplaats>

Geadresseerde
<Naam>
<Adres>
<Postcode/plaats>

<Woonplaats, datum>

Onderwerp: voorstel tegen finale kwijting <eventueel dossiernummer>

Beste heer/mevrouw,

Ik heb een openstaande vordering bij u. De hoogte van deze vordering is <bedrag>.
Ik heb grote financiële problemen. Daarom wil ik graag een voorstel tegen finale kwijting indienen.

Ik ben niet in staat om de openstaande vordering te voldoen. Mijn totale schuldenlast bedraagt <bedrag>. Het totale bedrag wat ik te besteden heb om deze schulden af te kunnen lossen is <hoogte bedrag>.
Ik heb in deze de afloscapaciteit berekend. Ik kan totaal <percentage> van de totale vordering voldoen. Dit is een bedrag van <hoogte voorstel>. Dit is het maximale dat ik kan aflossen.

Ik hoop dat u akkoord gaat met het voorstel. Indien u niet akkoord gaat, wil ik samen met u op zoek gaan naar een andere oplossing.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

<naam>