Wat doet Sociale Raadslieden

Sociale Raadslieden

Wat doet Sociale Raadslieden: Heeft u hulp nodig omdat u problemen heeft met een overheidsinstantie zoals bijvoorbeeld de belastingdienst? Of een andere instantie? En komt u er zelf niet uit?
Dan kunt u Sociale Raadslieden inschakelen. Zij kunnen u helpen bij een meningsverschil met een overheidsinstantie. Maar zij kunnen u ook helpen als het gaat om het invullen van formulieren als het gaat om het aanvragen van een uitkering. Of als u toeslag wilt aanvragen. Ook kunnen zij u helpen als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van de overheid.


De raadslieden hebben kennis van het rechtssysteem. Zij kunnen u wegwijs maken in wet- en regelgeving, formulieren en overheidsinstanties. Zij kunnen u informeren over het aanvragen van een uitkering, het aanvragen van studiefinanciering, echtscheiding, alimentatie, erfenis et cetera. De raadslieden zijn objectief. Zij gaan daarnaast zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Daarbij is het goed om te vermelden dat u geen geld hoeft te betalen voor het werk dat de raadslieden voor u verrichten.

Sociale Raadslieden

Sociale Raadslieden is in veel gemeentes terug te vinden. Klik hier om na te gaan  of er een loket bij u in de buurt zit. Zit er geen loket bij u in de buurt? Dan kunt u wellicht terecht bij het juridisch loket. Voor meer informatie over het juridisch loket, klik hier