Wat is een comparitie van partijen

De gedaagde krijgt een dagvaarding. Er volgt een zitting. De gedaagde kan zijn verweer indienen. Dit heet conclusie van antwoord. De rechter beoordeelt het verweer. Hij of zij kan van mening zijn dat partijen samen moeten proberen om een tot een oplossing te komen. De rechter plant een zitting in. De comparitie van partijen.
Het doel van een comparitie is kijken of een schikking mogelijk is. Daarnaast kan het zijn dat een rechter meer informatie nodig heeft van beide partijen.


De zitting Comparitie van partijen

Vindt de zitting bij de kantonrechter plaats? Dan mag de gedaagde zonder gemachtigde verschijnen. Vindt de zitting bij de rechtbank plaats? Dan moeten partijen verplicht met een advocaat verschijnen.
De rechter vraagt allereerst wie er aanwezig zijn. Daarna wordt het doel van de zitting uitgelegd. Vervolgens zal de rechter aan beide partijen vragen stellen om een en ander duidelijk te krijgen. Ruimte voor discussie is mogelijk. De rechter gaat na of het mogelijk is om een schikking te treffen. Het kan zijn dat de rechter hiervoor de partijen de gang op stuurt.
Komt een schikking tot stand? Dan wordt dit vastgelegd in een proces-verbaal. Dit verbaal wordt opgesteld door de aanwezige griffier. Dit verbaal wordt ook wel een vonnis genoemd. Deze kan ten uitvoer worden gelegd als de gedaagde de afspraken niet nakomt.


Kan geen schikking worden getroffen? Dan zal de rechter 14 dagen na zitting de uitspraak bekend maken. De rechter kan niet afdwingen om een schikking te treffen.

De zitting Comparitie van partijen