Wat is de functie van een dagvaarding?

In de dagvaarding staat dat verdachte op een bepaald tijdstip voor een strafrechter dient te verschijnen teneinde terecht te staan ter zake van een in die dagvaarding omschreven feiten.


Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt dat wanneer bedrijven of burgers onderling of met de overheid een geschil hebben, dat zij dit kunnen voorleggen aan een onpartijdige en onafhankelijke  rechter. Dat gebeurt  heel vaak door het uitbrengen van een dagvaarding. Heel soms wordt dit ook met een verzoekschrift gedaan. Diverse vereisten zijn wettelijk geregeld in het Wetboek van de Burgerlijke Rechtsvordering. Wanneer er in de buitengerechtelijke fase verweer is gevoerd. Dan moet dit ook in de dagvaarding worden verwerkt.

Functie dagvaarding


De functie van dagvaarding is een ondertekend schriftelijk stuk, gericht aan een verdachte waarin hij of zij op de hoogte wordt gesteld. Van de beslissing van de officier van justitie. Om op een bepaald tijdstip voor een strafrechter te verschijnen teneinde terecht te staan ter zake van een in die dagvaarding omschreven feit of feiten.  Een dagvaarding heeft drie belangrijke functies.

  1. Een informerende functie.
  2. De oproepende functie.
  3. De beschuldigende functie.

Functie dagvaarding