Wat is een dwangakkoord

Dit artikel gaat over: wat is een dwangakkoord. Het kan voorkomen dat u schulden heeft. En dat u daarvoor hulp heeft gezocht. Bijvoorbeeld bij de Kredietbank binnen uw gemeente. De Kredietbank kan een dwangakkoordprocedure opstarten. Dit kost u niets.

Wat is een dwangakkoord

Het dwangakkoord

Het komt voor dat niet alle schuldeisers willen meewerken aan een schuldregeling. Daarnaast zijn er ook schuldeisers die wel akkoord gaan. In dit geval kan de Kredietbank bij de rechter aankloppen. De rechter kan de weigerende schuldeisers dwingen om alsnog akkoord te gaan. Dit heet een dwangakkoord.

De voorbereiding van het dwangakkoord

Allereerst start de schuldhulpverlener de procedure op. De rechter wil vervolgens van u een schuldenoverzicht ontvangen. Uit dit schuldenoverzicht dient te blijken wanneer de schulden zijn ontstaan. Dit overzicht maakt u vaak samen met de schuldhulpverlener.
U dient daarnaast op te schrijven hoe het komt dat de schulden zijn ontstaan. Ook dient u het verzoekschrift voor een dwangakkoord, te ondertekenen.


Ter terechtzitting

Is het verzoek ingediend? En zijn alle stukken aangeleverd? Dan nodigt de rechtbank u uit voor een zitting. U dient op deze zitting te verschijnen.
Tijdens de zitting bent u aanwezig. Maar ook de Kredietbank en eventueel weigerende schuldeisers. De zitting is besloten. Dit betekent dat er geen publiek aanwezig mag zijn.

Tijdens de zitting zal de rechter aan u vragen hoe de schulden zijn ontstaan. Ook wordt aan u gevraagd wat u al heeft gedaan om de schulden op te lossen. Aan de weigerende schuldeisers wordt gevraagd waarom zij niet akkoord gaan met het voorstel.


De beoordeling van het dwangakkoord

De rechter weegt de belangen tegen elkaar af. Gaat de rechter akkoord? Dan kan de schuldregeling doorgang vinden. Gaat de rechter niet akkoord? Dan dient u aan te geven of u het WSNP traject wenst op te starten.

Wilt u meer weten of een dwangakkoord? Klik dan hier