Wat is een transitievergoeding

Wat is een transitievergoeding

In dit artikel wordt het volgende omschreven. Wat is een transitievergoeding? Dit is een vergoeding voor medewerkers die door de werkgever worden ontslagen. Elke werknemer heeft vanaf het moment dat hij of zij start met werken, recht op een vergoeding. Het is daarbij wel van belang dat het ontslag niet verwijtbaar is. Daarnaast zijn er nog een aantal uitzonderingen. Deze uitzonderingen worden later in dit artikel benoemd.

transitievergoeding


De transitievergoeding is wettelijk vastgelegd. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal jaren dat de werknemer bij de werkgever in dienst is. Ook hangt het af van de leeftijd en van het bruto inkomen. Is er sprake van ontslag tijdens ziekte? Dan heeft de werknemer ook recht op een vergoeding.


Uitzonderingen

Er zijn een aantal gevallen waarbij de werknemer geen recht heeft op een vergoeding. Deze gevallen staan hieronder opgesomd.
1. Bij beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. U kunt hierbij wel een vaststellingsovereenkomst afsluiten. Klik hier voor meer informatie.
2. In de situatie waarin de werkgever failliet is verklaard. Of de schuldsanering wordt opgestart.
3. Als de medewerker jonger dan 18 jaar oud is.
4. Als de werknemer minder dan 12 uur per week heeft gewerkt.
5. Als er sprake is van ontslag in verband met het behalen van de pensioenleeftijd.
6. Als de werknemer nalatig is geweest.
7. Als er sprake is van verwijtbaar handelen door de werknemer.
8. Als er in de toepasselijke CAO een vergelijkbare vergoeding is vastgelegd.

Hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding kunt u zelf berekenen. De hoogte hangt af van het aantal halve dienstjaren en van het maandinkomen.
De transitievergoeding is 1/3 van het maandinkomen per gewerkt jaar. En het resterende deel van het laatste gewerkte jaar.

De transitievergoeding is de minimale vergoeding wat u kunt ontvangen. U kunt met de werkgever onderhandelen over een hogere vergoeding.