Wat is een vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter die op papier is beschreven. Een rechter neemt een beslissing na zorgvuldig onderzoek van de zaak zoals het bestuderen van de onderliggende bewijsstukken en het horen van de betrokkenen.

Soorten vonnissen
In Nederland kent men verschillende vonnissen zoals een tussenvonnis en een eindvonnis. Bij een tussenvonnis loopt de zaak nog. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een comparitie van partijen. Bij het eindvonnis is de zaak beëindigd. In het tussenvonnis kan een beslissing van de rechter zijn opgenomen. Bij een eindvonnis is dit altijd het geval.


Inhoud vonnis
Het vonnis is opgebouwd uit een aantal standaard kenmerken. Zo staan de eiser en de gedaagde beschreven. Ook wordt de standpunten van beide partijen omschreven. Daarnaast staat de beslissing en hoe deze tot stand is gekomen, omschreven. Ook staat de datum van de uitspraak vermeld. Het vonnis omvat de tekst “in naam der Koning” en wordt door de rechter ondertekend.


Tenuitvoerlegging
De beslissing wordt uitgevoerd nadat de gedaagde bekend is met de inhoud van het vonnis. Dit wordt kenbaar gemaakt doordat een gerechtsdeurwaarder het gerechtelijk stuk komt betekenen.

vonnis