Wat is schuldhulpverlening?

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op de vraag: wat is schuldhulpverlening
Als u schulden heeft, is het belangrijk dat u deze oplost. U kunt hierbij hulp krijgen van de gemeente. De gemeente is verplicht u daarbij te helpen.

De gemeente kijkt samen met u naar de ernst van de schulden. Vervolgens wordt het schuldhulpverleningstraject gestart. Het kan zijn dat de gemeente schuldhulpverlening heeft uitbesteed. U komt dan bij een andere organisatie terecht.

Hieronder wordt beschreven wat schuldhulpverlening inhoudt.

Stap 1: de stabilisatiefase

Allereerst vindt in deze fase de intake plaats. Uw schulden worden in kaart gebracht. Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld.

De gemeente start met het stabiliseren van de schulden. Uw schulden mogen niet verder meer oplopen. Vanaf dat moment moet u de lopende rekeningen blijven betalen. Gebeurt dit niet? Dan kan schuldhulpverlening geen doorgang vinden.

Het stabiliseren kan eventueel met behulp van budgetbeheer. Uw financiën worden dan tijdelijk uit handen gegeven. Uw inkomsten gaan naar budgetbeheer. Vanuit budgetbeheer worden de vaste lasten voldaan. Dit biedt de garantie dat de vaste lasten worden betaald. U blijft echter wel verantwoordelijk.

Daarnaast behoort bewindvoering tot de mogelijkheden. Dit is voor mensen die geestelijk of lichamelijk niet in staat zijn de financiën te beheren.

Stap 2: de schuldenregeling

De gemeente heeft uw schulden in kaart gebracht. En uw financiële situatie is stabiel. De gemeente gaat nu contact opnemen met de schuldeisers. De gemeente vraagt bij elke schuldeiser de hoogte van de openstaande schuld op. Vervolgens kijkt de gemeente wat u maximaal kunt aflossen.

De gemeente doet een voorstel voor een schuldenregeling. In dit voorstel vraagt men om het restant kwijt te schelden. Ook wel bekend onder “voorstel tegen finale kwijting”.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:
– alle schuldeisers gaan akkoord
– niet alle schuldeisers gaan akkoord

Alle schuldeisers zijn akkoord
De schuldeisers laten in afzienbare tijd weten of zij akkoord gaan met het voorstel. Zijn alle schuldeisers akkoord? Dan worden de vorderingen in 36 maanden afbetaald. Dit gebeurt door middel van een saneringskrediet. Er is sprake van een minnelijke schuldenregeling. Er komt geen rechter aan bod. Dit scheelt onnodig hoge kosten.

Wilt u zelf een voorstel tegen finale kwijting indienen? Klik dan op de link voor de Voorbeeldbrief voorstel tegen finale kwijting

Niet alle schuldeisers gaan akkoord
Zijn niet alle schuldeisers akkoord gegaan? Dan wordt via de rechter een dwangakkoord opgestart. Op deze wijze kijkt de rechter of de schuldeiser onredelijk is. De rechter kan de schuldeiser alsnog dwingen om akkoord te gaan.

Het aanvragen van WSNP behoort ook tot de mogelijkheden. WSNP houdt in: wettelijke schuldsanering natuurlijke personen. Dit is een wettelijke regeling waardoor u eveneens in 36 maanden van u schulden af kunt zijn.