Intrekken van vakantiedagen tijdens de Coronacrisis

Nu veel Nederlanders ervoor kiezen om deze zomer niet op vakantie gaan, rijst de vraag  wat wel en niet kan als het gaat om het intrekken van vakantiedagen tijdens de Coronacrisis.
In dit artikel worden een tweetal zaken opgenomen. Ten eerste wordt het verplicht opnemen van vakantiedagen in de zomerperiode benoemd. Ook zal er worden ingegaan op het intrekken van vakantiedagen tijdens de Coronacrisis

.


Verplicht opnemen van vakantiedagen in de zomerperiode

Verplicht opnemen van vakantiedagen in de zomerperiode

In het artikel 7:638 van het Burgerlijk Wetboek staat vermeld dat eenieder minimaal twee keer één week of naar keuze 2 weken aaneengesloten vakantie dient op te nemen.
De vakantiedagen zoals genoemd in het BW hoeven echter niet per definitie in de zomer te worden opgenomen. Heeft u bijvoorbeeld in het voorjaar al 2 weken verlof gehad? Dan heeft u aan deze verplichting voldaan. U dient wel na te gaan of er in uw CAO nog aanvullende regels zijn vastgelegd. Houd altijd in het achterhoofd of het voor uw gezondheid wel goed is om uw vakantie volledig in te trekken. U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om maar een week verlof op te nemen.


Intrekken van vakantiedagen

Wilt u uw vakantiedagen intrekken omdat u in deze periode toch niet gaat? En u wellicht deze dagen graag volgend jaar wilt gebruiken? Dan kunt u ervoor kiezen om het verlof in te trekken.
De werkgever dient in principe in te stemmen met het intrekken van de verlofaanvraag. Een uitzondering hiervoor is echter als de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Een werkgever moet dit aan kunnen tonen. Bijvoorbeeld als een werkgever in de periode dat u op vakantie zou gaan, kosten heeft moeten maken voor het inhuren van een vervanger.

Het advies is om hierover in goed overleg te gaan met uw werkgever. Houdt er wel rekening mee dat een werkgever uw verlofaanvraag in de toekomst kan weigeren als er op dat moment te veel collega’s zijn die ook het verlof alsnog willen inzetten.