Voorbeeldbrief indienen vordering faillissement

Voorbeeldbrief indienen vordering faillissement

In dit artikel zal een voorbeeldbrief indienen vordering faillissement worden gegeven.
Het kan voorkomen dat u een artikel verkoopt aan een bedrijf dat failliet wordt verklaard. Of u levert een dienst aan dit bedrijf. Het is op dat moment van essentieel belang dat u de vordering indient bij de bewindvoerder of de curator. U vordering dient namelijk te worden meegenomen.

De ontstaansdatum van het faillissement is leidend. Voorbeeld: u levert een dienst op 2 april 2017. Het bedrijf waaraan u de dienst levert, wordt op 3 april 2017 door de rechter failliet verklaard. De vordering valt in deze situatie binnen het faillissement.

Voorbeeldbrief indienen vordering faillissement

Afzender
<Naam>
<Adres>
<Postcode/woonplaats>

Geadresseerde (bewindvoerder of curator)
<Naam>
<Adres>
<Postcode/plaats>

<Woonplaats, datum>

Onderwerp: indienen vordering

Geachte heer/mevrouw,

Op <datum> heb ik aan bedrijf <naam bedrijf> het volgende artikel/de volgende dienst geleverd <dienst/artikel>. In de bijlage vindt u hiervan de factuur. Op <datum> is het bedrijf <naam bedrijf> echter failliet verklaard. Daarom dien ik de vordering bij u in.

Ik verzoek u deze vordering in uw administratie op te nemen. Met betrekking tot de betaling en afwikkeling hoor ik graag van u.

Met vriendelijke groet,

<naam>

Voorbeeldbrief indienen vordering faillissement