Voorbeelbrief vernietiging overeenkomst in verband met minderjarigheid

In dit artikel zal een voorbeeldbrief vernietiging overeenkomst in verband met minderjarigheid worden aangereikt.
Minderjarigen kunnen onverwachte handelingen verrichten. Een voorbeeld is het doen van een impulsieve aankoop. Een aankoop waar u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger niet achter staat. De aanschaf van een product die niet gebruikelijk is in het maatschappelijk verkeer.
Koopt uw minderjarige kind een product waar u niet achterstaat? Laat dan de overeenkomst ontbinden in verband met minderjarigheid.

Voorbeeldbrief vernietiging overeenkomst in verband met minderjarigheid

Afzender
<Naam>
<Adres>
<Postcode/woonplaats>

Geadresseerde
<Naam>
<Adres>
<Postcode/plaats>

<Woonplaats, datum>

Onderwerp: ontbinding overeenkomst in verband met minderjarigheid

Beste heer/mevrouw,

Op <datum> heeft mijn <zoon/dochter> bij u een <product> gekocht. Ik sta niet achter de aanschaf van dit product. Mijn <zoon/dochter> is minderjarig. Ik verzoek u de overeenkomst te ontbinden.

Mijn <zoon/dochter> heeft geen toestemming gekregen om een <product> bij u te kopen. Mijn <zoon/dochter> is <leeftijd> jaar oud. Het is niet gebruikelijk dat een persoon van deze leeftijd een <product> koopt. U kunt er daarom niet vanuit gaan dat mijn <zoon/dochter> toestemming van mij heeft gehad om een <product> te kopen.

Ik verzoek u het aankoopbedrag aan mij over te maken op rekeningnummer <rekeningnummer>. Het <product> zal aan u terug worden verstuurd.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

<naam>