Voorbeeldbrief voorstel betalingsregeling (incasso)

In dit artikel zal een voorbeeldbrief voorstel betalingsregeling (incasso) worden aangereikt.
Het kan voorkomen dat u een of meerdere facturen van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar, niet meer kunt betalen. Een reden hiervoor kan zijn dat u een onverwachte hoge rekening heeft ontvangen. Of dat u werkloos bent geraakt en problemen heeft met het aanvragen van een uitkering. U bent echter wel verplicht om de factuur(en) te betalen.

Indien u de factuur(en) niet betaalt, kan de zorgverzekeraar een deurwaarder inschakelen. Deze deurwaarder is voornemens deze vordering te innen. Eventueel door het nemen van gerechtelijke stappen. Het overdragen van de vordering aan een deurwaarder zorgt voor onnodige hoge kosten. Het is raadzaam om met de zorgverzekeraar of de deurwaarder een regeling te treffen. Hierdoor kan een deurwaarder afzien van gerechtelijke stappen. 100% uitsluiting van een gerechtelijke procedure is dit echter niet. U toont echter wel aan dat u de vordering wilt voldoen.

Onder dit artikel treft u een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken als u een betalingsregeling wilt treffen.

Voorbeeldbrief voorstel betalingsregeling (incasso)

Datum: <datum>
Onderwerp: <dossiernummer>
Per e-mail verstuurd: <e-mail adres schuldeiser>

Beste heer/mevrouw,

Op <datum> werd ik door u op de hoogte gesteld van vordering die u namens <naam schuldeiser> in behandeling heeft.  Ik erken de vordering. Het is niet mogelijk om deze vordering ineens aan u te voldoen. Graag wil ik een oplossing voorstellen.

Mijn voorstel is om met u een betalingsregeling te treffen à <bedrag> per maand. Kunt u  mij berichten of u hiermee akkoord gaat? Ter onderbouwing van het maandbedrag vindt u in de bijlage een overzicht van mijn maandelijkse inkomsten en uitgaven.

Ik verzoek u het dossier/de dossiers op te schorten. Indien u de dossierbehandeling voortzet, zorgt dit voor alleen maar onnodige kosten.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Groeten,

<naam>